Motor, ABS og Airbag og Automatgir diagnose

Motor, ABS og Airbag og Automatgir diagnose til Audi

For utlesing av Airbag, ABS og eventuelt Automatgir må det alltid brukes merkespesefikk programvare. Disse modulene faller ikke under den standard OBD2 protokollen, og kan ikke utleses med en universell OBD2 tester.

Fordi Motor, ABS/ESP, Airbag (SRS) og eventuelt Automatgir er de 4 viktigste modulene i bilen er det viktig at de fungerer uten feil, med tanke på sikkerheten. Etter de nyeste kravene for EU-kontroll skal ABS og Airbag være uten feil, med andre ord at varsellampene ikke skal lyse. 

En del bildiagnoseprodusenter har spesifikke scannere for utlesing av disse fire modulene. De er ofte noe rimeligere enn scannere som kan brukes på alle modulene i bilen.

OBD2 kontakt ble standardisert i bensinbiler fra og med 2001, og for dieselbiler i 2003. Likevel er det mange bilmerker som gikk over til OBD2 kontakt tidligere enn dette. For utlesing av biler uten OBD2 kontakt må det brukes adapter/overgangskabel til merkespesifikk OBD1-kontakt. Det er ikke alle testere som dekker OBD1-standarden. Du finner informasjon om hvorvidt scanneren kan brukes på eldre biler uten OBD2 kontakt i beskrivelsen av hvert enkelt produkt.